دوشنبه, 28 اسفند 1396
    /  5
رو عنوان : در دومین جشنواره ساختمانهای برتر استان قزوین اتفاق افتاد؛
عنوان : انتخاب مهندس لطفی شهردار محمدیه به عنوان شهردار برتر استان
کد خبر : ۲۱۲۶

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

در دومین جشنواره ساختمانهای برتر استان قزوین مهندس لطفی شهردار محمدیه به عنوان شهردار برتر استان انتخاب شد.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0