چهارشنبه, 7 فروردين 1398
رو عنوان : شهردار محمدیه گفت:
عنوان : هدف میز خدمت ارائه خدمات بهینه به ارباب رجوع است
کد خبر : ۲۲۰۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهردار محمدیه گفت: استقرار میز خدمت گامی مهم در تکریم ارباب رجوع و توجه به حقوق شهروندی است.

دکتر مریم نخستین در این زمینه اظهار کرد: میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطی در هر اداره ای است که نقطه تماس میان اداره و ارباب رجوع محسوب می شود.

نخستین افزود: هدف از راه اندازی این مرکز ارائه خدمات به هنگام و کارآمد به ارباب رجوع در هر لحظه و زمان با توافق نهادها و تفاهم نامه ها میان آنان و اداره است.

وی نیروی انسانی، فرآیند، اطلاعات و ابزار را عناصر کلیدی یک میز خدمت موفق ذکر کرد و گفت: ترکیب مناسب این عناصر ارزش زیادی برای کسب و کار به وجود می آورد.

شهردار محمدیه با بیان این که میز خدمت باعث ارتقای رضایت شهروندان و بهبود میزان اعتماد آنها به اداره می شود، تصریح کرد : بهبود پاسخگویی به درخواست های فن آوری، تسهیل در اطلاعات ورودی به اداره از سوی شهروندان و کاهش چرخه حل و رفع آنها از منافع میز خدمت به شمار می رود.

وی در پایان بهبود میزان بهره‌وری و اثربخشی و کارآیی اداره را از دیگر منافع میز خدمت دانست و خاطرنشان کرد: استقرار و تقویت میز خدمت گامی مهم در تکریم ارباب رجوع و توجه به حقوق شهروندی است.


5.1.0.0
V5.1.0.0