سه‌شنبه, 4 تير 1398
رو عنوان : به گزارش روابط عمومی ،دکتر غلامی ،عضو و سخنگوی شورای شهر در انتقادی از نحوه دریافت عوارض عنوان کرد:
عنوان : انتقاد دكتر غلامی سخنگوی شورای شهر محمدیه از نحوه دریافت عوارض
کد خبر : ۲۳۱۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

درمطالبات و بررسی خواسته های به حق مردم فهیم و عزیز شهرمحمدیه و ناحیه شهری مهرگان در  موضوع عوارض به اصل واقع بینی وخواسته ها بایداهمیت قائل شد.

وی افزود:

سئوال اساسی که به ذهن اینجانب خطور میکند این است که از منظر مجریان و دست اندرکاران عوارضی بدون توجه به خواسته مردم اقدامی صورت گرفته است که امروز اینجانب به عنوان عضو و سخنگوی شورای شهر به عنوان نماینده مردم موظف به بیان مطالبی هستم که از زبان مردم گفته می شود.

دکتر غلامی با اشاره به این موضوع که مجریان عوارضی بدانند با تصمیم انجام شده نه تنها مشکل شهروندان را مرتفع ننموده بلکه بدلیل عدم توجه به درخواستهای مکرر باتوجه به شرایط و وضعیت اقتصادی خانواده ها نگرانی های زباد را در این زمینه ایجاد کرده اند،که قابل تامل است ،افزود:

 مگر نه اینکه اهداف برنامه ریزی رفع موانع است؟

آیا تغییر انجام شده مبنای منطقی داشته است؟ یا بهتر نبود به نظرات ارائه شده اهمیت قائل شویم؟ مردم با الکترونیکی شدن مخالف نیستند و از کاسته شدن ترافیک خوشحالند،دربرابری فرصتها و عدالت و خدمت به مردم باید تعریفی صحیح از هدف و وسیله ای درجهت تحقق بلندمدت به منظور  خدماتی آسان به شهروندان داشت،لذا انتظار می رودبا تجدیدنظردرخصوص عدم پرداخت عوارض ونصب دوربین بعدازاتوبان محمدیه اقدام شایسته ای صورت گیرد .


تعداد بازدید : 80
5.1.0.0
V5.1.0.0