چهارشنبه, 26 تير 1398
عنوان : بازدید دكترغلامی نماینده شورای شهروآقای فرهادی نایب رییس شورای شهر از ایستگاه آتش نشانی شهر محمدیه
کد خبر : ۲۳۷۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در این دیدار صمیمی پرسنل شاغل، کمبودها و نیازهای ورزشی را مطرح و خواستار تکمیل سالن ورزشی ساختمان آتش نشانی شدند که طی هماهنگی دکتر غلامی با دکتر نخستین مقرر گردید در اوایل هفته بعد ضمن بررسی و تشکیل جلسه تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردد


تعداد بازدید : 44
5.1.0.0
V5.1.0.0